Tunel Ejpovice Tunel Ejpovice: ražba TBM

Tunel Ejpovice

Projekt modernizace železniční tratě 170 v úseku Rokycany – Plzeň je u Ejpovic řešena přeložkou mimo stávající trasu. Pod terénními útvary Homolka a Chlum je nová trasa vedena v tunelu Ejpovice. Jedná se o dva jednokolejné tunely o délce 4150 m, jejich výstavbou se délka trati zkrátí o cca 6100 m. Tunely jsou budovány technologií TBM. Konvertibilní štít pokřtěný Viktorie má průměr téměř 10 metrů a na délku měří 120 metrů, celá sestava váží 1800 tun.

Lokalita

Plzeňský kraj

Prováděné činnosti

  • technický dozor investora
  • zajištění trvalého odborného dozoru při provádění ražeb tunelů
  • kontrola bezpečnosti, správnosti a souladu ražeb a souvisejících činností s ražbami
  • odpovědnost za kvalitu provedení definitivních konstrukcí tunelu
  • kontrola a schvalování předložených RDS
  • kontrola harmonogramu postupu prací
  • kontrola souladu stavby se smluvními podmínkami
  • informování objednatele
  • schvalování technologických předpisů
  • monitorování vývoje v prevenci vzniku havarijních situací

Rok

2014−probíhá

Investor

Správa železniční dopravní cesty

Tunel Ejpovice: Hlava štítu po dokončení ražeb u výjezdového portálu   Tunel Ejpovice: Zařízení staveniště u výjezdového portálu

Tunel Ejpovice: Jižní tubus   Tunel Ejpovice: Vjezdový portál

Tunel Ejpovice: Tunelová propojka 6   Tunel Ejpovice: Jižní tubus u propojky 3

Tunel Ejpovice: Tunelová propojka 7   Tunel Ejpovice: Tunelová propojka 4

Tunel Ejpovice: ražba TBM   Tunel Ejpovice: ražba TBM

Tunel Ejpovice: ražba TBM   Tunel Ejpovice: ražba TBM

Tunel Ejpovice: staveniště   Tunel Ejpovice: Razicí štít TBM

Tunel Ejpovice: Betonárka v Dýšině   Tunel Ejpovice: Betonárka v Dýšině