SATRA Aktuality Cena Inženýrské akademie ČR

Cena Inženýrské akademie ČR

Dne 5. 12. 2016 byla udělena Cena Inženýrské akademie ČR za realizaci stavební části souboru staveb městského okruhu
v úseku Myslbekova – Pelc-Tyrolka (tunelový komplex Blanka) realizačnímu týmu zhotovitele Metrostav a.s.
a zpracovatelům projektové dokumentace SATRA, spol. s r. o., METROPROJEKT Praha, a.s. a PUDIS a.s. Slavnostní předávání ceny se uskutečnilo v Betlémské kapli v Praze pod záštitou rektora ČVUT v Praze a děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze.
tkb-cena-ik