Čtvrtstoletí

Čtvrtstoletí

 
satra25

17. července 1991 byla středa. Administrativa prezidentů Bushe a Gorbačova dosáhla dohody nad prvním draftem budoucí smlouvy START II. Vznikla nová vláda Chorvatského demokratického společenství. Naše země byla dosud federací. a byla založena společnost SATRA, spol. s r. o.


25 let je číslo, které svádí k melancholickému bilancování nad dlouhým výčtem dosažených milníků, srovnávání a vyvažování úspěchů i neúspěchů a malování světlých zítřků. Zejména pokud přijmeme formulaci čtvrtstoletí jako označení stejného časového úseku, má najednou stejné výročí v onom jiném měřítku větší naléhavost. 25 let je jen číslo, ale čtvrtstoletí zavazuje.

Můžeme uplynulou dobu charakterizovat různým pohledem. Jako nejpřirozenější se jeví měřítko lidského života. Někteří z těch, se kterými jsme v roce 1991 odcházeli z Vojenského projektového ústavu, již s námi bohužel naše výročí slavit nemohou. Řada našich kolegů přišla na krátké období, a SATRA je pro ně pouze dílčí životní epizodou. Někteří strávili delší část života uvnitř firmy, než kolik prožili předtím. a máme i kolegy, kteří ještě nebyli na světě, když firma vznikla.

Jsme technici, a tento fakt určitým způsobem determinuje i to, jak nazíráme na souvislosti života a běhu času. Nabízí se i jiný příměr, jímž popsat naše uplynulé čtvrtstoletí. Na projektu tunelového komplexu Blanka jsme se začali podílet v době, kdy tento projekt ani neměl své jméno. Blanka byla pouze jednou z posuzovaných variant, které byly reprezentovány jen pomyslnou čárou na mapě. Odevzdali jsme ověřovací studii, byli jsme u toho, když Blanka zůstala jako jediná a postupně jsme ji provedli územním a stavebním řízením. V letech 2002-2004 vznikla průzkumná štola pro část dnes Bubenečského tunelu. Bylo zpracováno biologické hodnocení přírodních památek Královská obora a Jabloňka. V roce 2006 jsme vydali zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavební a technologické části a následujících téměř 10 let jsme působili jako projektant a koordinátor celého severozápadního úseku Městského okruhu v Praze. Potýkali jsme se s problémy, které často nebylo možno předvídat a které neměly v naší realitě obdoby. Bohužel, ne vždy to byly problémy technické, čím dál častěji jsme byli zapojováni do politických a právních her. Nijak tomu nepomáhal ani mediální obraz projektu, silně ovlivněný iracionální touhou části veřejnosti po negativních informacích, které média tolik ochotně vycházejí vstříc.

V sobotu 19. září 2015 byl celý tunelový komplex Blanka uveden do provozu. Tomuto momentu předcházel několikaměsíční maratón zkoušek, který vyvrcholil úspěšným cvičením složek IZS takříkajíc v předvečer zprovoznění. Od prvních minut bylo zřejmé, že projekt slouží spolehlivě a přináší řadu pozitivních efektů. Došlo k razantnímu úbytku intenzit povrchové dopravy. Tam, kde se zátěž lokálně zvýšila, je doprava většinou plynulejší, nebo se prostě čeká na další pokračování v dopravní koncepci města. Tunelový komplex Blanka má jeden specifický dopad, který Pražané charakterizují jako „zmenšení“ metropole. Vzdálenost, kterou dříve trvalo překonat 45 minut, je nyní možné zvládnout za třetinový čas.

Zdálo by se, že naše činnost u této stavby již pomalu končí s blížícím se koncem zkušebního provozu; naše role v projektu však shodou překotných okolností i nadále zůstává významná. Od letošního června zajištujeme provoz tunelového komplexu Blanka. s tímto projektem jsme prošli celým jeho dosavadním životním cyklem, a tím jsme potvrdili komplexnost našich znalostí a schopností. Ve vizi společnosti SATRA, spol. s r. o. se píše: naše práce nekončí odevzdáním projektu, ale až po kolaudaci a uvedení díla do provozu. Jdeme ještě dále, a přebíráme odpovědnost za provoz díla, se kterým jsme strávili více než dvě desítky let života.

Budeme-li bilancovat úspěchy naší práce, měli bychom se ptát: mělo celé to snažení smysl? Je skutečně naše práce víc, než jen obchodní případ? Za prvního půl roku provozu projelo tunelovým komplexem Blanka více než 14 milionů vozidel. Pokud by každý z řidičů, který používá tunely dvakrát denně pro cestu do práce a nazpět, ušetřil oproti původnímu stavu pouhých 5 minut v jednom směru, celková úspora v tomto období by pro něj činila celkem 22 hodin. To je téměř celý den, který mohl strávit s rodinou, s přáteli nebo jej ekonomicky zhodnotit. a pokud by každý z řidičů, který ve stejném období použil tunely, ušetřil oproti původnímu stavu opět oněch 5 minut, činila by celková úspora času za prvního půl roku provozu celkem 135 let. Naše práce tak pozitivně změnila život statisíců obyvatel.

Vážení přátelé, děkuji Vám, že jste v onom uplynulém čtvrtstoletí byli s námi a přeji Vám i naší společnosti hodně dalších úspěšných let.

Ing. Ludvík Šajtar
Jednatel a generální ředitel SATRA, spol. s r. o.