Czech Stability Award AAA

Czech Stability Award AAA

V prosinci 2014 společnost SATRA, spol. s r. o. získala v rámci hodnocení CZECH TOP 100 ratingové ocenění Czech Stability Award a zařadila se tak mezi nejstabilnější firmy v České republice. Scoring ekonomické kondice provedla společnost Bisnode, vedoucí evropský poskytovatel obchodních informací a informací pro podporu rozhodování s důrazem na lokální zaměření. Hodnocení AAA je ověřeno certifikátem a známkou.

CZECH TOP 100 - Czech Stability Award AAA

Co je Bisnode scoring?

Bisnode scoring je vyjádřen jako skóre s hodnotou AAA (téměř nulové riziko) až D (insolvence). Skóre udává pravděpodobnost úpadku společnosti v příštích 12 měsících od data stanovení skóre. Makroekonomická komponenta se v čase pružně mění podle aktuálního vývoje ekonomiky. Sleduje vývoj těchto parametrů: HDP, cenový index, nezaměstnanost, export, import, lombardní sazba ČNB. Důsledkem pak je v době krizového období výrazný posun firem do oblasti vyššího rizika, zatímco v období konjunktury míra rizka krachu firem klesá. Výrazně zvyšuje výkonnost celého ratingového modelu.
Firmy v kategorii AAA mají průměrnou pravděpodobnost úpadku 0,03%, přičemž pravděpodobnost úpadku naší společnosti je 0,03%. Stabilní společnost, vysoká pravděpodobnost spolehlivého plnění závazku z obchodního styku, vysoká pravděpodobnost návratnosti investic, nízké úvěrové riziko, minimální riziko úpadku.