SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Dálnice D0 a silnice I/12: koordinace

Dálnice D0 a silnice I/12: koordinace

Předmětem zakázky je zajištění koordinace akcí pro urychlenou přípravu a výstavbu úseku dálnice D0 (stavby č. 511 Pražského okruhu) a navazující přeložky silnice I/12. Mnoho dotčených subjektů představuje značné potenciální komplikace celého procesu přípravy klíčové infrastrukturní investice v jihovýchodní části Prahy.
Je třeba zajistit součinnost dotčených subjektů v prostoru a čase, tak aby výstup pro subjekty dotčené stavbou byl akceptovatelný. Kompenzační opatření je nutné projednat se zadavatelem, se státními institucemi i s konkrétními dotčenými občany a jejich sdruženími. Cílem je nalezení přijatelného kompromisu pro urychlené dokončení přípravy. Současně lze předpokládat koordinaci časovou a prostorovou s dalšími významnými stavbami v území.

Lokalita

Hlavní město Praha; Středočeský kraj

Prováděné činnosti

  • koordinace přípravy
  • účast na projektové přípravě obou staveb
  • návrh kompenzačních opatření a jejich projednání
  • zajištění realizace konkrétních opatření
  • zajištění majetkoprávního vypořádání s vlastníky dotčených nemovitostí
  • zajištění bezproblémové návaznosti z hlediska stavebně-technického i ve smyslu zohlednění vlivů a možností kompenzačních potřeb pro dotčené subjekty
  • návrh na úpravu technického řešení obou staveb

Rok

2017-probíhá

Investor

Hlavní město Praha
Stavba SOKP 511 (vizualizace ŘSD ČR)
Stavba SOKP 511 (vizualizace ŘSD ČR)
Stavba SOKP 511 (vizualizace ŘSD ČR)
Stavba SOKP 511 (vizualizace ŘSD ČR)
Přeložka silnice I/12 (vizualizace ŘSD ČR)
Přeložka silnice I/12 (vizualizace ŘSD ČR)