Dálnice D8 – Tunel Libouchec

Bezpečnostní dokumentace ve fázi před zprovozněním

Popis zakázky

Bezpečnostní dokumentace určuje preventivní a bezpečnostní opatření, která jsou potřebná k zajištění bezpečnosti uživatelů tunelu. Obsah dokumentace odpovídá doporučenému rozsahu bezpečnostní dokumentace dle Přílohy II směrnice 54/2004/ES.

Lokalita

Ústecký kraj

Prováděné činnosti

  • Posouzení a vyhodnocení bezpečnostní úrovně infrastruktury tunelu formou porovnání s technickými standardy ČR a vybraných evropských zemí
  • Doporučení kritérií pro hodnocení rizik
  • Popis a ohodnocení rizik mimořádných událostí
  • Použití vybraných metod analýzy rizik: Metoda odhadu/ohodnocení rizik (risk matrix); Analýza relevantního scénáře požáru v tunelu, model vývoje kouře v kombinaci se zjednodušeným modelem evakuace uživatelů tunelu; Kvantitativní analýza rizik přepravy nebezpečných nákladů tunelem s využitím SW QRAM, vyhodnocení rizik dle metodiky CETU, doporučení kategorie tunelu dle ADR včetně rozboru problematiky objízdných tras
  • Doporučení konkrétních opatření pro úpravu infrastruktury a organizace provozu tunelu

Rok

2006

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR