SATRA Výzkum Hodnocení stavebních konstrukcí Inovace metod hodnocení stavebních konstrukcí

Inovace metod hodnocení stavebních konstrukcí

Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří metodika hodnocení spolehlivosti stávajících staveb (např. panelové a historické objekty). Projekt Inovace metod hodnocení existujících stavebních konstrukcí se opírá o spolupráci výzkumného pracoviště – Kloknerova ústavu ČVUT a podnikatelských subjektů SATRA a Diagnostika staveb Dostál a Potužák s.r.o.
Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří zpracování, zavádění a zpřístupnění metodických zásad hodnocení spolehlivosti existujících konstrukcí se zřetelem na betonové a zděné stavby (např. panelové a historické objekty). Součástí zkoumané metodiky, která není pokryta v zaváděných evropských předpisech, je posouzení stavu stavby a její zbytkové životnosti s cílem optimalizovat návrh obnovy. Metodika zahrnuje určení modelů odolnosti a účinků zatížení pomocí statistických metod, vyhodnocení spolehlivosti metodou dílčích součinitelů a rozbor ekonomických a sociálních rizik. Analyzují se obecné zásady uvedené v nové normě ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí a v dosud používaných normách ČSN. Důraz se klade také na ekonomické hodnocení variant zajištění konstrukcí ovlivněných stavební činností (provádění podzemních staveb).
Mezi klíčové aktivity projektu patří:

 • zpřístupnění výsledků prostřednictvím publikací – příručky pro hodnocení existujících konstrukcí a sborníků ze seminářů,
 • pořádání seminářů sloužících k zavádění výsledků výzkumu do praxe a k přenosu znalostí do podnikatelské sféry,
 • pořádání přednášek pro širokou veřejnost za účelem rozšířit znalosti o problematice mimo odbornou veřejnost a zvýšit zájem o existující stavby, o jejich údržbu a optimalizaci využití,
 • vzdělávání studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia na ČVUT,
 • prezentace výsledků na webových stránkách včetně softwarových pomůcek usnadňujících praktické využití výsledků projektu.

Projekt se zaměřuje na zvyšování kvalifikace studentů, doktorandů a v rámci celoživotního vzdělávání zaměstnanců a řídících pracovníků především malých a středních podniků (projekčních a konzultačních kanceláří a realizačních stavebních firem).
Více informací o projektu naleznete na této stránce.

Odborní pracovníci partnera SATRA, spol. s r.o.

Ing. Petr Tětek, Ing. Vladimír Petržílka, Ing. Václav Kumšta

 • psaní kapitol příručky a sborníků,
 • lektor na seminářích pro odborníky a na přednáškách pro veřejnost,
 • přednášky na Fakultě architektury a Fakultě stavební ČVUT,
 • vnitřní kontrola výstupů projektu,
 • školitel během praxe studentů ve firmě SATRA,
 • odborná činnost: vypracování metodických pokynů pro ekonomické hodnocení variant zajištění existujících konstrukcí ovlivněných intenzivní stavební činností v okolí (především realizací podzemních staveb: tunely metra, kolektory, galerie, podchody), praktické aplikace vypracovaných metodik.