SATRA Reference Matematické modelování Statické výpočty Ražby Kanalizační stoka Vinohradská

Kanalizační stoka Vinohradská

Stávající kanalizační stoka v ulici Vinohradská byla v červnu 2013 poškozena přívalovými dešti a povodněmi. Kromě poškození ostění stoky byly zjištěny za obezdívkou stoky kaverny. Proto bylo rozhodnuto o odstranění povodňových škod formou přeražby stoky s profilem o šířce 900 mm a výšce 1600 mm, s vybudováním nové obezdívky a provedením sanačních injektáží v části trasy. Součástí díla jsou kromě 140 m hlavní kanalizační štoly také čtyři šachty, spojovací štoly a štoly pro kanalizační přípojky z některých domů.

Lokalita

Praha 2 – Vinohrady

Prováděné činnosti

  • realizační dokumentace ražeb
  • realizační dokumentace vodohospodářských úprav nové trasy stoky
  • autorský dozor

Rok

2013-2015

Investor

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Rekonstrukce stoky v ulici Vinohradská   Rekonstrukce stoky v ulici Vinohradská
Rekonstrukce stoky v ulici Vinohradská   Rekonstrukce stoky v ulici Vinohradská