Kniha Tunel Mrázovka

1300 metrů dlouhý tunel. 196 stavebních objektů. 44 provozních souborů. Zároveň také 350 stran. 3 části. 10 kapitol. Stovky fotografií a ilustrací. A šedesátičlenný autorský kolektiv.

Publikaci Tunel Mrázovka si můžete objednat u vydavatele společnosti SATRA spol. s r.o. Je samozřejmě k dostání také v knihkupecké síti.

Tvůrčí technická duše většinou zajásá, když je postavena před náročný technický problém, který je třeba řešit a se všemi důsledky i vyřešit. To platilo v plném rozsahu i o celém průběhu přípravy a realizace stavby tunelu Mrázovka.

Účastníci výstavby si vlastně ani neuvědomují – při neustálém hledání odpovědí na řadu otázek z oblasti geotechniky, betonových konstrukcí, postupů provádění, technologické vybavenosti, prvků bezpečnosti provozu, vlivů stavby na život města a při permanentním řešení každodenních problémů v průběhu výstavby – jak čas rychle ubíhá.

A náhle se přiblíží konec výstavby, což pro mnohé může přinášet oslavy a jásot, ale do technické duše se začne vkrádat smutek a nostalgie nad tím, že výstavba končí, že již končí tvůrčí práce na tomto díle. Byla by velká škoda nechat zapadnout řadu zajímavých momentů a podrobností z přípravy a výstavby tohoto mimořádného díla podzemního stavitelství. Tak vznikla myšlenka pokusit se o vytvoření knihy s názvem Tunel Mrázovka, která by postihla celou šíři technického řešení a průběhu výstavby včetně problémů, které každou takto náročnou stavbu nevyhnutelně provázejí.

Kniha Tunel Mrázovka je zpracována na vysoké grafické, typografické a knihařské úrovni. Publikaci Tunel Mrázovka byla udělena hlavní cena v soutěži ZLATÁ PEČEŤ 2005 za nejlepší odbornou publikaci z oblasti stavebně-technické.