Královský pivovar Krušovice

Královský pivovar Krušovice

Nedostatek krytých skladovacích a výrobních prostor pivovaru v Krušovicích vyvolal zpracování komplexní situační studie a následně dokumentace pro územní řízení. Principem řešení bylo rozšíření stávající haly stáčírny o prostory skladu a nové stáčírny, modernizace komunikací v areálu včetně nové vrátnice a zřízení prodejních stánků před vjezdem do areálu. Rozšíření prostor vyvolalo úpravy zpevněných ploch pro dopravu a manipulaci, terénní úpravy a rozsáhlé zatrubnění potoka uvnitř areálu. Součástí studie byly architektonické perspektivní pohledy na nové objekty, vytvořené jako 3D počítačová animace; současně s tištěnou formou studie byla předána objednateli také elektronická prezentace návrhu. Následně s dalším stupněm projektové dokumentace byla dopracována audiovizuální prezentace dostavby areálu.

Lokalita

Krušovice, Středočeský kraj

Prováděné činnosti

  • studie
  • audiovizuální prezentace
  • architektonické, stavební a statické řešení
  • dopravní řešení
  • zatrubnění potoka
  • vyhodnocení a návrh zeleně
  • doplnění polohopisného a výškopisného zaměření
  • dokumentace pro územní řízení stavby

Rok

2005

Investor

Královský pivovar Krušovice, a.s.

Královský pivovar Krušovice: dostavba areálu   Královský pivovar Krušovice: dostavba areálu

Královský pivovar Krušovice: dostavba areálu   Královský pivovar Krušovice: dostavba areálu


Audiovizuální prezentace projektu, 2005 © SATRA & ARTOO