SATRA Reference Pozemní stavby Komerční stavby Letiště Václava Havla Praha

Letiště Václava Havla Praha

Terminál SEVER 2

Popis zakázky

Čtyřpodlažní budova Terminálu Sever 2 je další klíčovou etapou ve vývoji letiště a posiluje pozici Prahy jako významného přepravního uzlu střední Evropy. Přibližně v úrovni původního Terminálu Sever 1 je situována příletová hala, v podlaží navazující na budoucí estakádu je odletová část terminálu. Automatická třídírna zavazadel zaujímá prostory v 1. podzemním podlaží, v 2. podzemním podlaží cestující najdou kanceláře a salonky leteckých společností. Na hlavní budovu navazuje Spojovací objekt a prst C pro příchod k letadlům. Společnost SATRA zpracovala realizační dokumentaci výtahů a vzduchotechniky pro spojovací objekt – stavba 2.2. Specialisté společnosti byli aktivně zapojeni do koordinačního týmu zajišťujícího meziobjektové technologické vazby. Projekt EUropa, zahrnující samotný Terminál Sever 2, spojovací objekt a prst C, představuje celkovou investici ve výši 10 miliard Kč. Otevření nového terminálu vytvoří podmínky k dalšímu podnikatelskému rozvoji ČSL, zvýší efektivitu provozu letiště, navýší hodnotu podniku pro uvažovanou transformaci a privatizaci. Umožní oddělené odbavování letů do zemí Schengenského prostoru, a zvýší kapacitu letiště na 10 milionů odbavených pasažérů za rok.

Lokalita

Praha 6

Prováděné činnosti

  • realizační dokumentace profese 1100 – výtahy, eskalátory, travelátory
  • realizační dokumentace profese 500 – vzduchotechnika, klimatizace
  • účast v týmu meziobjektové technologické koordinace

Rok

2004-2005

Investor

Letiště Praha