SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Libeňská spojka v úseku U Kříže – Vychovatelna

Libeňská spojka v úseku U Kříže – Vychovatelna

Stavba č. 8313 Libeňská spojka zajišťuje spojení mezi křižovatkou Vychovatelna a Městským okruhem v oblasti Balabenky s návazností na Proseckou radiálu a další komunikační síť. Doplňuje chybějící komunikační vazby křižovatky Pelc-Tyrolka. Je stavbou celoměstského významu, jejím cílem je nahrazení nevyhovujících komunikací a zajištění bezpečného a plynulého propojení. Současně je účelem oddělení průjezdné dopravy od hromadné dopravy, chodců a místní dopravy. Celková délka úseku je 1,4 km, téměř celá spojka je vedena v hloubeném tunelu Libeň.

Zajímavosti a ocenění

S ohledem na prostorové podmínky a v zájmu minimalizace záborů i jinak nezbytných demolic je v Zenklově ulici navrženo patrové uspořádání hloubeného tunelu.

Lokalita

Praha 8

Prováděné činnosti

  • vyhledávací studie
  • koncepce a návrh řešení trasy
  • dopravně-urbanistická studie okolí
  • dokumentace posouzení vlivu staveb na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
  • zpracování vizualizací, zajištění PR aktivit včetně webového portálu

Rok

2004−probíhá

Investor

Hlavní město Praha, OMI MHMP
Libeňská spojka v úseku U Kříže – Vychovatelna   Libeňská spojka v úseku U Kříže – Vychovatelna
Libeňská spojka v úseku U Kříže – Vychovatelna   Libeňská spojka v úseku U Kříže – Vychovatelna

Audiovizuální prezentace projektu EIA, 2010 © SATRA & ARTOO

Audiovizuální prezentace studie, 2007 © SATRA & ARTOO