SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové MÚK Běchovice (Dubeč)

MÚK Běchovice (Dubeč)

Silniční okruh kolem Prahy – stavba 511

Popis zakázky

Studie návrhu dopravního řešení křižovatky Běchovice (Dubeč) za účelem prověření alternativní možnosti technického a dopravního řešení, zejména ve vztahu ke snížení jejích negativních vlivů na okolní území. MÚK Běchovice je součástí Silničního okruhu kolem Prahy, stavby 511. Po zprovoznění bude umožňovat plnohodnotné připojení komunikací SOKP 511 a 510, silnice I/12, ulice Českobrodská a Štěrboholské radiály.

Lokalita

Praha 9; Praha 10

Prováděné činnosti

  • studie návrhu dopravního řešení
  • prověření možnosti efektivnějšího využití a úspory nákladů stavby

Rok

2010−2011

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR