SATRA Nabídka služeb Bezpečnostní dokumentace

Bezpečnostní dokumentace

Bezpečnostní dokumentace hodnotí úroveň bezpečnosti tunelu a určuje preventivní a bezpečnostní opatření, která jsou potřebná k zajištění potřebné úrovně bezpečnosti uživatelů tunelu.
Bezpečnostní dokumentace se zpracovává v rozsahu stanoveném Nařízením vlády č. 264/2009 Sb. o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních komunikací delších než 500 metrů a Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/54/ES o minimálních bezpečnostních požadavcích na tunely TERN. Zahrnuje všechny stavebně-technologické a provozně-organizační informace významné z hlediska bezpečnosti provozu:

 • Popis plánované stavby a jejího okolí
 • Základní informace o způsobu správy a řízení tunelu
 • Dostupné informace o stávající nebo předpokládané budoucí intenzitě dopravy
 • Posouzení a vyhodnocení bezpečnostní úrovně infrastruktury tunelu
 • Identifikace nebezpečí – metody analýzy rizik
 • Popis a ohodnocení rizik mimořádných událostí včetně událostí zahrnujících nebezpečné náklady
 • Doporučení opatření pro úpravu infrastruktury tunelu
 • Doporučení organizačních opatření
 • Způsob a postup řešení mimořádných událostí
 • Bezpečnostní expertízy
 • Systém vyhodnocování mimořádných událostí
 • Stanovení intervalů pravidelných bezpečnostních prohlídek
 • Seznam provedených cvičení
 • Odborná stanoviska autorizovaných inženýrů z oboru požární bezpečnosti staveb a dopravních staveb k celkové bezpečnosti tunelu

Vybrané metody analýzy rizik:

 • Metoda odhadu/ohodnocení rizik (risk matrix)
 • Analýza relevantního scénáře požáru v tunelu – model vývoje kouře v závislosti na polohách hořícího vozidla v tunelu, zjednodušený model evakuace uživatelů tunelu; návrh variantních úprav ventilace v závislosti na vyhodnocení scénářů požáru.
 • Kvantitativní analýza rizik přepravy nebezpečných nákladů tunelem s využitím SW QRAM, doporučení kategorie tunelu dle ADR, rozbor problematiky objízdných tras.
 • Probabilistic Risk Assessment (PRA) – kvalitativní ohodnocení stávajícího a navrhovaného vybavení tunelu v provozu, které umožňuje porovnat jednotlivé varianty návrhů z hlediska výše bezpečnostní úrovně v poměru k investičním a provozním nákladům jednotlivých variant

Bezpečnostní dokumentace je živý řízený dokument, který provází automobilový tunel ve všech fázích životního cyklu stavby. Zpracovává se ve fázi projektování a následně je udržována a aktualizována po dobu provozu stavby.

Referenční zakázky

Dálnice D8, tunel Panenská (Ústecký kraj)
Dálnice D8, tunel Libouchec (Ústecký kraj)
Dálnice D2, tunel Sitina (Slovenská republika)
Dálnice D1, tunel Klimkovice (Moravskoslezský kraj)
Městský okruh, tunel Blanka (Praha)
Městský okruh, Strahovský automobilový tunel (Praha)
Radlická radiála, tunel Radlice (Praha)