SATRA Nabídka služeb Hlavní prohlídky tunelových staveb

Hlavní prohlídky tunelových staveb

Hlavní prohlídky tunelových staveb zahrnují

 • prohlídku stavebně technického stavu všech konstrukcí (tunelové trouby, propojky, portálové a nadzemní části, technologické objekty, technické chodby atd.);
 • prohlídku včetně provozního odzkoušení mimořádných provozních stavů technologické části tunelu;
 • jsou kontrolovány všechny části konstrukce tunelu z hlediska jejich stavebně technického stavu, funkčnosti, provozní spolehlivosti a bezpečnosti provozu.

Kontrola a odzkoušení tunelu se provádí především při plánovaných nočních uzávěrách určených správcem tunelu k jeho čištění a údržbě.
Součástí zpracované dokumentace hlavní prohlídky je:

 • celkový posudek stavu stavební a technologické části
 • popis a fotodokumentace zjištěných vad a poruch
 • kontrola provozních a evidenčních listů (revizí)
 • provedení záznamu z prohlídky
 • vyhodnocení geotechnického monitoringu za uplynulé období
 • návrh dalšího postupu při odstraňování vad a poruch
 • doporučení pro následující prohlídku
 • vyhodnocení stavu vzhledem k předcházející prohlídce
 • kvalifikace celkového stavu tunelu podle TP 154

Hlavní prohlídky jsou prováděny v souladu s požadavky platných předpisů.

Referenční zakázky

Vyšehradský tunel (Praha)
Těšnovský automobilový tunel (Praha)
Žižkovský tunel cyklistický (Praha)
Žižkovský tunel pěší (Praha)
Letenský automobilový tunel (Praha)
Tunel Lysůvky, R48 (Moravskoslezský kraj)
Tunel Mrázovka (Praha)
Strahovský automobilový tunel (Praha)
Tunel Brusnice (Praha)
Tunel Dejvice (Praha)
Tunel Bubeneč (Praha)