SATRA Nabídka služeb Monitoring objektů a pasportizace

Monitoring objektů a pasportizace

Nedílnou součástí staveb prováděných hornickým způsobem (např. ražených tunelů), ale dnes i řady dalších rozsáhlých staveb ovlivňujících své okolí, je provádění tzv. monitoringu. Monitoring sestává z provádění měření a sledování jak vlastní realizované konstrukce, tak i objektů a okolí stavbou a stavební činností ovlivněných. Zejména se jedná o ovlivnění vlivem poklesů terénu, změnou hydrogeologických podmínek, seizmickými účinky od trhacích prací a stavebních strojů apod. Sledovány jsou především deformace, náklony, poklesy, vznik a vývoj poruch nebo i zatížení hlukem.
Součástí monitoringu musí být i pasportizace sledovaných objektů pro určení skutečného stavu před a po provedení výstavby. Pouze tak lze předejít případným majetkoprávním sporům. Pasportizace neboli dokumentování skutečného stavu objektu se však využívá i v jiných situacích než jen při ovlivňování výstavbou. Jako součást smluvního vztahu k pronájmu, nebo prodeji stavby, pro potřeby rekonstrukce apod.
Díky zkušenostem našeho pracovního týmu poskytujeme komplexní služby v oblasti monitoringu a pasportizace staveb. Zajišťujeme celý proces od návrhu řešení, přes vlastní dodávky měření a sledování vč. zpracování pasportizace až po závěrečná vyhodnocení či projekty oprav po skončení výstavby. Také v této oblasti uplatňují naši specialisté zkušenosti získané z aktivní účasti na výzkumných projektech v oblasti sledování a hodnocení stavebních konstrukcí i tunelových ostění.

Referenční zakázky

Městský okruh, tunel Mrázovka (Praha)
Městský okruh, tunel Blanka (Praha)
Dálnice D5, tunel Valík (Plzeňský kraj)
Protihluková opatření na obytné zástavbě (Praha)