SATRA Nabídka služeb PR podpora projektů a tvorba vizualizací

PR podpora projektů a tvorba vizualizací

Při práci na velkých stavebních projektech se vyskytuje celá řada doprovodných činností, potřebných pro podporu bezkonfliktního průběhu investorské a projektové přípravy i samotné výstavby. Jedná se například o:

  • vizualizace staveb
  • zpracování informačních materiálů
  • zřízení a provoz informačních webových portálů
  • zpracování prezentačních materiálů v tištěné i elektronické formě
  • zajištění náplně informačních center
  • zajištění fotodokumentace

Při zajišťování podpory projektů spolupracujeme s osvědčeným tvůrčím týmem. Díky tomu jsme schopni zajistit veškeré činnosti ve vysoké kvalitě. Svědčí o tom několik ocenění v domácích i mezinárodních soutěžích.

Referenční zakázky

Městský okruh, tunel Mrázovka (Praha)
Rekonstrukce objektů Ministerstva obrany (Praha)
Zakázky pro Ministerstvo obrany ČR
Královský pivovar Krušovice (Středočeský kraj)
Městský okruh, tunelový komplex Blanka (Praha)
Hlavní prohlídky tunelových staveb (Praha)
Zklidnění Severojižní magistrály (Praha)
Multifunkční operační středisko Malovanka (Praha)
Východní část Městského okruhu a Libeňská spojka (Praha)
Radlická radiála (Praha)