SATRA Nabídka služeb Projektové a architektonické služby

Projektové a architektonické služby

Ve spolupráci s významnými českými i zahraničními architekty poskytujeme nejkvalitnější služby v oblastech technického projektování a architektonických řešení. Projektová příprava staveb se dělí do následujících hlavních fází a z nich vyplývajících činností:

 • předprojektová příprava staveb, která zahrnuje studie (urbanistické, architektonické, ověřovací, zastavovací, objemové, technologické a provozní a interiérové) a ekonomické analýzy a rozbory (kalkulace investičních a provozních nákladů, stanovení ekonomických rizik, výnosů a zisků);
 • dokumentace přikládaná k žádosti o Rozhodnutí o umístění stavby (DÚR);
 • dokumentace přikládaná k žádosti o stavební, dopravní či vodohospodářské povolení stavby (DSP);
 • dokumentace pro výběrová řízení na zhotovitele stavby, zadávací podklady, výkazy, výměr, zadávací dokumentace stavby (ZDS);
 • dokumentace pro realizaci stavby (RD);
 • výkon autorského dohledu nad přípravou a realizací stavby;
 • dokumentace řešení interiérů;
 • kalkulace investičních a provozních nákladů stavby;
 • položkové rozpočty investičních nákladů stavby;
 • dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS);
 • dokumentace zkušebního provozu stavby (plán a obsah zkoušek);
 • provozní dokumentace (manipulační a provozní pokyny a řády a jiné)