SATRA Nabídka služeb Provozování tunelů

Provozování tunelů

Zkušební provoz Tunelového komplexu Blanka

Tunelový komplex Blanka, tvořený třemi na sebe navazujícími tunelovými úseky Brusnickým, Dejvickým a Bubenečským, představuje soubor nejrozsáhlejších a nejvíce složitých projektů, které byly na území hlavního města Prahy realizovány. Zkušební provoz celého souboru staveb zahrnuje především:

 • řízení bezpečnosti silniční dopravy,
 • dispečerské řízení,
 • provádění oprav a odstraňování závad na stavební i technologické části.

Vybrané činnosti při zajištění zkušebního provozu Tunelového komplexu Blanka:

 • Kontrola stavu a funkčnosti veškerých stavebních konstrukcí a stavebně technického vybavení, včetně těsnění a povrchových úprav.
 • Kontrola funkčnosti odvodnění apod.
 • Kontrola výplní otvorů, stavu vozovky, průsaků.
 • Kontrola pevného dopravního značení a ostatního vybavení komunikace.
 • Čištění a úklid svislých a vodorovných vnitřních ploch.
 • Preventivní a havarijní čištění odvodňovacího systému.
 • Mimořádné čištění stavebních konstrukcí a komunikací.
 • Zimní údržba komunikací, chodníků a ramp.
 • Údržba dveřních a vratových mechanických částí.
 • Údržba dopravně-bezpečnostních zařízení a dopravního značení.
 • Kontrola funkce technologických zařízení v činnosti, konečné seřizování a úpravy.
 • Pohotovostní služba, spolupráce se správcem tunelu při provozu i řešení krizových situací.
 • Evidence technologických dat, provádění prohlídek.
 • Vizuální kontrola kompletnosti a nepoškozenosti zařízení.
 • Čištění technologických zařízení.
 • Údržba kanalizace, odvoz odpadků.
 • Čištění, běžná a zimní údržba ploch komunikací a chodníků.
 • Čištění odvodňovacího systému.
 • Údržba zeleně.
 • Zajištění, příprava podkladů, organizační zajištění geotechnického měření.
 • Měření kvality vypouštěných vod.
 • Měření intenzity dopravy.

Tunelový komplex Blanka - údržba
Tunelový komplex Blanka - údržba