SATRA O společnosti Historie společnosti

Historie společnosti

Společnost SATRA, spol. s r.o. poskytuje služby v oblasti projektové, konzultační a inženýrské činnosti. Vznikla v roce 1991 z jádra šestého ateliéru Vojenského projektového ústavu v Praze. Od počátku byl kladen důraz na podzemní stavby, zejména s vysokým podílem technologie. Ve své více než dvacetileté historii realizovala společnost SATRA, spol. s r.o. zakázky pro velké tuzemské a zahraniční investory, především pro orgány státní správy a městské samosprávy. Dlouhodobě jsou nejvýznamnějšími klienty Hlavní město Praha a Ministerstvo obrany České republiky.
Společnost se významnou měrou podílí na přípravě a realizaci staveb nadřazené komunikační sítě v Praze. Byla koordinátorem stavební a technologické části při dostavbě a postupném zprovoznění Strahovského automobilového tunelu, poté projektantem ražených částí a technologického vybavení tunelu Mrázovka. Nyní je společnost SATRA, spol. s r.o. koordinátorem projektové přípravy a projektantem Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, Tunelového komplexu Blanka. Podílí se na projektech východní části Městského okruhu a Libeňské spojky, Radlické radiály a dalších významných dopravních staveb nejen v hlavním městě.
Spektrum referencí společnosti SATRA, spol. s r.o. za uplynulých dvacet let je ale mnohem širší. Za všechny jmenujme například továrnu Panasonic v Plzni, generální rekonstrukci budovy Českého rozhlasu, přestavbu objektu Generálního štábu v Praze a dostavbu Archivu hlavního města Prahy. V portfoliu zakázek naleznete také stavby speciální, jako jsou například pražské kolektory, výstavba záložního centra ČNB, řada zakázek pro resort obrany, nové Multifunkční operační středisko na Malovance nebo zpracování bezpečnostní dokumentace většiny silničních tunelů v České republice.