SATRA O společnosti Pracovní tým

Pracovní tým

Zaměstnanci společnosti SATRA mají vysokou úroveň odborného vzdělání, specializace a kvalifikace v oboru. Management motivuje zaměstnance k trvalému zvyšování kvalifikace a prohlubování odborných znalostí.

Složení pracovního týmu

 • Průměrná praxe v oboru je 20 let.
 • Více než 60% pracovníků má vysokoškolské vzdělání.
 • Většina zaměstnanců je držiteli zvláštních oprávnění a osvědčení v širokém spektru oborů, včetně autorizace ČKAIT.

Autorizace ČKAIT podle oborů

 • Městské inženýrství
 • Mosty a inženýrské konstrukce
 • Technologická zařízení staveb
 • Dopravní stavby
 • Pozemní stavby
 • Geotechnika
 • Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
 • Technika prostředí staveb – specializace technická zařízení
 • Technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení
 • Požární bezpečnost staveb

Speciální oprávnění, osoby odborně způsobilé

 • Výkon funkce báňského projektanta
 • Výkon prohlídek tunelů pozemních komunikací
 • Auditor bezpečnosti pozemních komunikací
 • Požární ochrana
 • Zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • Zpracovávání průkazu energetické náročnosti budov
 • Projektant instalací elektrických zařízení OBÚ (tzv. báňský elektrikář)
 • Provádění revizí vyhrazených elektrických zařízení