SATRA Publikování Články Pět a půl kilometru tunelem Blanka

Pět a půl kilometru tunelem Blanka

Po celou dobu realizace tunelového komplexu Blanka se čtenáři časopisu Stavebnictví setkávají s reportážemi a aktualitami z výstavby. Vždy jsme se orientovali podle jednotlivých povrchových stavenišť, na kterých probíhala v různém rozsahu a s různou intenzitou výstavba hloubených úseků a podzemních technologických center, nebo odkud byly budovány ražené tunely. Od začátku září 2012 je však uzavřena celá tunelová trasa Městského okruhu v Praze; stavební jámy s dokončenými konstrukcemi podzemních objektů jsou již zasypány, nebo se v nich dokončuji úseky křižovatkových ramp či podzemních garáží. Tunelový komplex Blanka má již reálnou podobu, kterou je možno „projít“ od portálu k portálu, aniž bychom vystoupili na denní světlo. Proto přinášíme procházku celým tunelem, dlouhým 5,5 kilometru.
Autor: Jakub Karlíček
Titul: STAVEBNICTVÍ
ISSN: 1802-2030
EAN: 977180220300510
Číslo: 10/2012
Článek ke stažení zde (PDF, 1,63 MB)