SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Podzemní garáže Letná

Podzemní garáže Letná

Prostor rozlehlé stavební jámy hloubené části Bubenečského tunelu v oblasti Letné posloužil k výstavbě třípodlažních podzemních garáží. Objekt nabízí celkem 834 parkovacích míst, rozdělených do jednotlivých podlaží na místa pro krátkodobé parkování pro veřejnost a pro nájemce. Součástí garáží jsou související technologie včetně vzduchotechniky, odbavovacího zařízení a řídicího systému.

Lokalita

Praha 7

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • koordinace se souborem staveb Městského okruhu
  • realizační dokumentace stavební části a technologie
  • koordinační činnost
  • autorský dozor

Rok

1997-2017

Investor

Hlavní město Praha
Podzemní garáže Letná   Podzemní garáže Letná
Podzemní garáže Letná   Podzemní garáže Letná
Podzemní garáže Letná   Podzemní garáže Letná
Podzemní garáže Letná   Podzemní garáže Letná
Podzemní garáže Letná   Podzemní garáže Letná
Podzemní garáže Letná   Podzemní garáže Letná