SATRA Publikování Knihy Podzemní stavitelství v České republice

Podzemní stavitelství v České republice

I přes svoji poměrně malou rozlohu a morfologické uspořádání se Česká republika dlouhodobě řadí mezi státy s vyspělou úrovní oboru podzemního stavitelství. Přesto, že v minulosti i současnosti zde vznikla díla srovnatelná se světovými parametry, spíše než rozsahem staveb disponuje velmi rozvinutým a pestrým fondem podzemních objektů různého účelu využití, typu konstrukce a data vzniku. Od vrcholného středověku až do současnosti se obor, daný do titulu této knihy, v naší zemi neustále vyvíjel a současné potřeby moderní společnosti mu determinují značný význam i do budoucnosti.
Myšlenka uspořádat přehled o současném stavu oboru s tolika příznivci mezi laiky i odborníky, se objevila v souvislosti s přípravou mezinárodní konference World Tunnel Congress WTC 2007 PRAGUE. Pod patronací Českého tunelářského komitétu ITA/AITES vznikla kniha, která zaujme technika i laického nadšence. Při zpracování knihy byl kladen důraz na vysokou estetickou úroveň grafického i knihařského zpracování (plnobarevný tisk na křídovém papíře, knižní vazba, desítky celostránkových fotografií, vkládaná příloha). Kniha by neměla chybět v knihovně každého, koho obor podzemního stavitelství zajímá.
Publikace Podzemní stavitelství v České republice je v současnosti vyprodaná. Kniha byla vydána v české i anglické jazykové mutaci.
Je samozřejmě k dostání také v knihkupecké síti. Na přípravě knihy se podílejí desítky autorů z řad projektantů, expertů, uživatelů staveb i pracovníků dodavatelských organizací. Autorský kolektiv vede Prof. Ing. Jiří Barták, DrSc. z katedry geotechniky Fakulty stavební ČVUT v Praze.
Úvodní kapitola mapuje historický vývoj podzemního stavitelství od středověku až do první poloviny 20. století, kdy došlo z řady důvodů k celkové stagnaci oboru. Následují encyklopedicky uspořádané kapitoly, věnované vždy jednomu druhu staveb podle jejich funkce. Závěrečná část knihy je pak věnována výhledům do blízké či delší budoucnosti, a nabízí tak představu o perspektivách podzemního stavitelství v dalších desetiletích.
Členění do kapitol:
1 / Úvod do českého podzemí
2 / Železniční tunely na běžných tratích
3 / Železniční tunely na koridorových tratích
4 / Automobilové tunely na silnicích a dálnicích
5 / Automobilové tunely ve městech
6 / Pražské metro
7 / Ostatní liniové podzemní stavby
8 / Velkoobjemové podzemní stavby
9 / Budoucnost českého podzemního stavitelství