Podzemní stavitelství v ČR

Společnost SATRA vydala výpravnou publikaci Podzemní stavitelství v České republice. Kniha částečně encyklopedickou formou mapuje vývoj oboru od středověku až k výhledům do budoucnosti, s důrazem na realizace v posledních padesáti letech. O odbornou úroveň knihy se postaral obsáhlý autorský kolektiv, příprava celého díla trvala více než 1,5 roku. Podrobnosti o obsahu knihy najdete v příslušné rubrice.