SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Průzkumná štola pro tunel Radlice

Průzkumná štola pro tunel Radlice

V rámci projektu stavby č. 9567 Radlická radiála je navržen ražený tunel Radlice. Pro provedení bezpečného a ekonomicky přijatelného návrhu technického řešení všech stavebních objektů je realizován podrobný inženýrsko geologický průzkum, jehož součástí je také 850 metrů dlouhá průzkumná štola o velikosti příčného profilu 13,46 m2. Profil štoly je umístěn excentricky uvnitř kaloty budoucího profilu tunelu Radlice. Během následných ražeb tunelu Radlice bude celé ostění průzkumné štoly likvidováno. Ražba technologií NRTM probíhá z těžní šachty umístěné jižně od výjezdového portálu tunelového podjezdu na Zlíchově. První úsek podchází již provedenou stropní desku komunikace Městského okruhu.

Lokalita

Praha 5 – Radlice

Prováděné činnosti

  • realizační dokumentace
  • konzultace, dohled a autorský dozor
  • projekt geotechnického monitoringu
  • projekt sledování vlivu ražeb na okolí
  • dopravně inženýrská opatření při výstavbě
  • projekty vodohospodářských úprav
  • dokumentace skutečného provedení štoly

Rok

2014-probíhá

Investor

Hlavní město Praha
Průzkumná štola - Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov   Průzkumná štola - Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov
Průzkumná štola - Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov   Průzkumná štola - Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov
Průzkumná štola - Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov   Průzkumná štola - Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov