Aktuality

Stavba roku 2016

Stavba roku 2016

Dne 13. 10. 2016 byl projektu a stavbě Tunelového komplexu Blanka udělen titul Stavba roku 2016, v soutěži pořádané Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS). Kromě ceny Stavba roku ... více

Rok zkušebního provozu TKB

Rok zkušebního provozu TKB

Celospolečenské přínosy POUZE SROVNÁNÍ TRASY PRAHA 8 – PRAHA 5 PŘED A PO UVEDENÍ STAVBY DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 30,1 mil. vozidel v tunelu místo na povrchových komunikacích. Nejméně 290 let za rok ušetřili celkem řidiči po roce provozu. Až 44 hodin ušetřil za rok každý, kdo tunel používá 2x denně. Až o 15% méně imisí NO2 v ulici V Holešovičkách. Úspora až 7 ... více

Ocenění ČDS&T 2015 pro tunel Blanka

Ocenění ČDS&T 2015 pro tunel Blanka

V červnu 2016 byl projektu a stavbě Tunelového komplexu Blanka udělen titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě v soutěži ČDS&T 2015 v kategorii Mosty a tunely. ... více

Multifunkční operační středisko Malovanka

Multifunkční operační středisko Malovanka

Popis zakázky Multifunkční operační středisko Malovanka bude integrovaným centrem řízení dopravy a vybavenosti komunikací a tunelů situované v prostoru severně od Bělohorské ulice mezi hotelem Pyramida a ulicí Na Malovance. Do střediska bude přestěhováno řídící středisko sídlící dosud v ulici Na Bojišti. ... více

Čtvrtstoletí

Čtvrtstoletí

  17. července 1991 byla středa. Administrativa prezidentů Bushe a Gorbačova dosáhla dohody nad prvním draftem budoucí smlouvy START II. Vznikla nová vláda Chorvatského demokratického společenství. Naše země byla dosud federací. a byla založena společnost SATRA, spol. s r. o. ... více