SATRA Publikování Články Strana 2

Články

Příspěvek se zabývá problematikou návrhu, realizace a uvedení do provozu u systému větrání tunelu Blanka. Popisuje základní požadavky, popis funkce systému a jeho částí, představuje závěry studie o využití filtrace odváděného vzduchu pomocí elektrostatických odlučovačů. Závěrem jsou zmíněny zkoušky větracího… více
V průběhu výstavby tunelového komplexu Blanka v Praze vzniká souběžně rozsáhlý fotografický archiv stavby. Od začátku prací v roce 2007 až do konce roku 2011 obsahuje již 14 000 snímků ze všech stavenišť. Některé jsou pořizovány pro účely prezentace stavby,… více
Výstavba tunelového komplexu Blanka, součásti severozápadního segmentu Městského okruhu v Praze, se posunula opět o něco blíže svému dokončení. I když byly zkráceny finanční prostředky na výstavbu, což ovlivňuje i termín dokončení stavby, který je posunut na rok 2014, práce… více