Články

Posouzení požární odolnosti velkoplošných uzávěrů tunelu Blanka

V příspěvku je uveden postup dokladující požární odolnost velkoplošných celoocelových vícelistých uzávěrů ve vztahu k úniku osob z tunelu Blanka při požáru. Tyto uzávěry jsou součástí systému větrání a jsou umístěny na rozhraní dvou nezávislých požárních úseků. Autor: Ing. Jan Pořízek Titul: STAVEBNICTVÍ ISSN: 1802-2030 EAN: 977180220300510 Číslo: 10/2012 Článek ke stažení zde (PDF, 3,53 MB) ... více

Pět a půl kilometru tunelem Blanka

Po celou dobu realizace tunelového komplexu Blanka se čtenáři časopisu Stavebnictví setkávají s reportážemi a aktualitami z výstavby. Vždy jsme se orientovali podle jednotlivých povrchových stavenišť, na kterých probíhala v různém rozsahu a s různou intenzitou výstavba hloubených úseků a podzemních technologických center, nebo odkud byly budovány ražené tunely. Od začátku září 2012 je však ... více

Tunelový komplex Blanka, aktuality z výstavby

Výstavba Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, známého také pod názvem Tunelový komplex Blanka, začala v roce 2007 na staveništích Troja a Letná. Soubor tří na sebe navazujících staveb s evidenčními čísly 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, 0080 Prašný most – Špejchar a 9515 Myslbekova – Prašný most – doplňuje ještě samostatná investiční akce, stavba ... více

Větrací systém Královopolského tunelu v Brně

Článek pojednává o vzduchotechnickém systému Královopolského silničního městského tunelu. Autor: Jiří Zápařka Titul: SILNIČNÍ OBZOR ISSN: 0322-7154 Číslo: 04/2012 Článek ke stažení zde (PDF, 2,17 MB)         ... více

Navržený způsob větrání v tunelu Blanka

Dopravní komunikace vedená v automobilovém tunelu pod zemí skýtá z hlediska bezpečnosti provozu vždy určitá rizika. Riziko nehody s následným vznikem požáru nebo riziko dopadu prostředí znečištěného exhalacemi z výfuků projíždějících vozidel na zdraví osob jsou zásadní pro návrh technologické vybavenosti tunelu systémem nuceného větrání. V tomto článku je uveden souhrnný popis systému větrání tunelu ... více