Odborné články

Větrací systém tunelu Blanka

Příspěvek se zabývá problematikou návrhu, realizace a uvedení do provozu u systému větrání tunelu Blanka. Popisuje základní požadavky, popis funkce systému a jeho částí, představuje závěry studie o využití filtrace odváděného vzduchu pomocí elektrostatických odlučovačů. Závěrem jsou zmíněny zkoušky větracího systému a jeho prvků před uvedením do provozu. Autor: Jiří Zápařka Titul: STAVEBNICTVÍ ISSN: 1802-2030 EAN: 977180220300502 Číslo: 04/2012 Článek ke ... více