SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Silnice I/3: Červené Vršky – U Topolu

Silnice I/3: Červené Vršky – U Topolu

Stavba řeší optimalizaci stávající stopy silnice I/3 u Benešova, v úseku mezi křižovatkami Červené Vršky a U Topolu. Ty jsou rekonstruovány již samostatnými záměry, se kterými je stavba koordinována. Realizací stavby dojde k rozšíření předmětného úseku silnice I/3 do nového uspořádání v délce cca 2,9 km. V rámci akce budou dále rekonstruovány nebo rozšířeny stávající mostní konstrukce v trase, budou rekonstruovány a optimalizovány stávající mimoúrovňové křižovatky. V úseku podél zámeckého parku bude provedeno zahloubení silnice a realizováno její zastropení v délce cca 150 m. Předmětem projektu jsou dále vyvolané přeložky inženýrských sítí a lokální úpravy místních komunikací. Stavba je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací města Benešov, kde je vedena jako veřejně prospěšná.

Lokalita

Středočeský kraj

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • inženýrská činnost
  • technická pomoc
  • vizualizace

Rok

2017-probíhá

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Silnice I/3: Červené Vršky – U Topolu   Silnice I/3: Červené Vršky – U Topolu
Silnice I/3: Červené Vršky – U Topolu   Silnice I/3: Červené Vršky – U Topolu