SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Soubor staveb MO a Libeňské spojky

Soubor staveb MO a Libeňské spojky

Dokumentace posouzení vlivu staveb na životní prostředí

Soubor staveb je tvořen stavbami č. 0081 Pelc-Tyrolka – Balabenka a č. 0094 Balabenka – Štěrboholská radiála, a stavbou č. 8313 Libeňské spojky. Všechny tři stavby dohromady dokončují Městský okruh a propojují jej do funkčního celku v rámci nadřazeného komunikačního systému hlavního města Prahy. Jedná se stavbu celoměstského významu, jejím cílem je nahrazení nevyhovujících komunikací a zajištění bezpečného a plynulého komunikačního propojení. Všechny tři stavby dohromady mají délku cca 10,3 km, značná část trasy je vedena v tunelech.

Zajímavosti a ocenění

V rámci přípravy a projednání dokumentace pro posouzení vlivu na životní prostředí byla zpracována podrobná audiovizuální prezentace, a v součinnosti s investorem byl spuštěn webový informační portál.

Lokalita

Praha 3, Praha 8, Praha 9, Praha 10, Praha 15

Prováděné činnosti

  • dokumentace posouzení vlivu staveb na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. (EIA)
  • koordinace souboru staveb
  • zpracování vizualizací, zajištění PR aktivit včetně webového portálu

Rok

2010−probíhá

Investor

Hlavní město Praha, OMI MHMP

Audiovizuální prezentace projektu EIA, 2010 © SATRA & ARTOO
Soubor staveb MO a Libeňské spojky   Soubor staveb MO a Libeňské spojky
Soubor staveb MO a Libeňské spojky   Soubor staveb MO a Libeňské spojky