SATRA Reference Dopravní stavby Automobilové Studie bezpečnosti provozu tunelových úseků Městského okruhu

Studie bezpečnosti provozu tunelových úseků Městského okruhu

Popis zakázky

Riziková analýza šesti úseků Městského okruhu od Zlíchova po Pelc-Tyrolku o celkové délce 12,3 km. Cílem zpracování studie byl odborný odhad počtu nehod s rozdělením podle úseků a podle druhu události, dále prokázání návaznosti jednotlivých úseků a funkčnosti celé západní a severní části okruhu, posouzení řídicího systému trasy, navržených bezpečnostních opatření a doporučení úprav stavebního řešení a technologického vybavení s ohledem na zefektivnění provozu a zvýšení bezpečnosti. Pro rizikovou analýzu byla sestavena Bayesovská kauzální síť zachycující nejdůležitější prvky bezpečnosti tunelu. Výsledkem rozboru byl počet poškození zdraví za rok na 1 km tunelového úseku, tedy ukazatel, jehož hodnotu lze porovnávat s mezinárodně přijímanou úrovní rizika.

Lokalita

Praha

Prováděné činnosti

  • koordinace zpracování a projednání studie
  • posouzení provozního a požárního větrání tunelů
  • posouzení využití tunelových staveb pro účely civilní ochrany

Rok

2001-2003

Investor

Hlavní město Praha