I/9

Silnice I/9, I/16: Mělník, obchvat, 2. stavba

Silnice I/9, I/16: Mělník, obchvat, 2. stavba

Původní průtah silnice I/9 městem Mělník je od 80. let minulého století postupně vymísťován z města. Vedení v dosud neřešeném úseku vykazuje vážné dopravní závady, navíc velmi negativně zatěžuje okolní zástavbu hlukem a emisemi vyplývajícími z dopravy. Navrhovaná stavba druhé části obchvatu Mělníka vede od křižovatky s Chloumeckou ulicí mezi zahrádkami, do prostoru bývalých jatek, pokračuje mezi průmyslovými areály a pod ... více