Ocenění

Vynikající betonová konstrukce

ČBS (Česká betonářská společnost ČSSI) udělila v rámci tradičních Betonářských dnů Čestné uznání ve 4. ročníku Soutěže o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2003 až 2004 v kategorii inženýrské stavby. Oceněnou stavbou je opět tunel Mrázovka. Hodnocena byla funkčnost, originalita návrhu, využití vlastností betonu a vhodnost postupu výstavby, úroveň detailů a kvalitu povrchů betonu, ... více

Mrázovka dopravní stavbou roku

Za velmi unikátní projekt s mimořádným významem pro systém městského okruhu, byl tunel Mrázovka oceněn titulem Dopravní stavba roku 2005. Druhý ročník veřejné celostátní soutěže pořádané společností ABF pod patronací MDS ČR a SFDI byl hlavním doprovodným programem stavebního veletrhu FOR ARCH 2005. Přihlášené stavby byly posuzovány z hlediska ohleduplnosti k životnímu prostředí, jejich technická ... více

Zlatá pečeť FOR ARCH

Naší publikaci Tunel Mrázovka byla udělena hlavní cena v soutěži ZLATÁ PEČEŤ 2005 za nejlepší odbornou publikaci z oblasti stavebně-technické. Odborná porota hodnotila výběr tématu a přínos oboru, stejně jako kvalitu redakčního, grafického a knihařského zpracování. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v rámci slavnostního galavečera mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2005. ... více

Ocenění pro našeho specialistu

Ing. Alexandr Butovič, specialista skupiny Geotechnika, získal významné ocenění. Cenu akademika Quido Záruby pro mladé inženýrské geology a geotechniky za nejlepší práci v roce 2004 získal za projekt a řízení průzkumné štoly pro stavbu městského okruhu Špejchar – Pelc-Tyrolka (tunel Královská obora). ... více

Tunel Mrázovka oceněn v soutěži

Tunel Mrázovka, jedna z nejvýznamnějších staveb projektovaných naší společností, byl oceněn. V 11. ročníku soutěže TAURUS ve využití českých keramických obkladů získal interiér tunelu hlavní cenu v kategorii Realizace. ... více