Publikování

Větrací systém tunelu Blanka

Příspěvek se zabývá problematikou návrhu, realizace a uvedení do provozu u systému větrání tunelu Blanka. Popisuje základní požadavky, popis funkce systému a jeho částí, představuje závěry studie o využití filtrace odváděného vzduchu pomocí elektrostatických odlučovačů. Závěrem jsou zmíněny zkoušky větracího systému a jeho prvků před uvedením do provozu. Autor: Jiří Zápařka Titul: STAVEBNICTVÍ ISSN: 1802-2030 EAN: 977180220300502 Číslo: 04/2012 Článek ke ... více

Lidský rozměr tunelu Blanka

V průběhu výstavby tunelového komplexu Blanka v Praze vzniká souběžně rozsáhlý fotografický archiv stavby. Od začátku prací v roce 2007 až do konce roku 2011 obsahuje již 14 000 snímků ze všech stavenišť. Některé jsou pořizovány pro účely prezentace stavby, jiné mají čistě fotodokumentární charakter nebo slouží k zařazení do časosběrných galerií jednotlivých stavenišť. Autor: Jakub Karlíček Titul: ... více

Tunelový komplex Blanka, aktuální stav

Výstavba tunelového komplexu Blanka, součásti severozápadního segmentu Městského okruhu v Praze, se posunula opět o něco blíže svému dokončení. I když byly zkráceny finanční prostředky na výstavbu, což ovlivňuje i termín dokončení stavby, který je posunut na rok 2014, práce pokračují poměrně intenzivním tempem. V uplynulém roce byly zcela dokončeny veškeré razičské práce, značným tempem ... více

Podzemní stavitelství v České republice

I přes svoji poměrně malou rozlohu a morfologické uspořádání se Česká republika dlouhodobě řadí mezi státy s vyspělou úrovní oboru podzemního stavitelství. Přesto, že v minulosti i současnosti zde vznikla díla srovnatelná se světovými parametry, spíše než rozsahem staveb disponuje velmi rozvinutým a pestrým fondem podzemních objektů různého účelu využití, typu konstrukce a data vzniku. ... více

Kniha Tunel Mrázovka

1300 metrů dlouhý tunel. 196 stavebních objektů. 44 provozních souborů. Zároveň také 350 stran. 3 části. 10 kapitol. Stovky fotografií a ilustrací. A šedesátičlenný autorský kolektiv. Publikaci Tunel Mrázovka si můžete objednat u vydavatele společnosti SATRA spol. s r.o. Je samozřejmě k dostání také v knihkupecké síti. Tvůrčí technická duše většinou zajásá, když je postavena před náročný ... více