Experimentální ověření působení tunelových ostění

Název projektu: Experimentální ověření působení tunelových ostění (etapa I a II) Zadavatel: Grantová agentura České republiky Projekt číslo: grantový projekt č. 103/05/2231 (etapa I); č. 103/08/1691 (etapa II) Nositel projektu: Česká betonářská společnost ČSSI (etapa I); Odborná společnost pro vědu,… více

Kniha Tunel Mrázovka

1300 metrů dlouhý tunel. 196 stavebních objektů. 44 provozních souborů. Zároveň také 350 stran. 3 části. 10 kapitol. Stovky fotografií a ilustrací. A šedesátičlenný autorský kolektiv. Publikaci Tunel Mrázovka si můžete objednat u vydavatele společnosti SATRA spol. s r.o. Je… více

Tunel Mrázovka uspěl v testu ADAC

Každý rok před letními prázdninami sestavuje německý automotoklub ADAC test dopravní bezpečnosti tunelů. V žebříčku 50 tunelů ze 13 zemí se tunel Mrázovka umístil na třetí příčce! Na výbornou byla v pětistupňové škále ohodnocena většina ukazatelů týkajících se bezpečnosti, technologie,… více

Tunel Mrázovka

Městský okruh v úseku Radlická – Strahovský tunel Tunely Mrázovka jsou součástí Městského okruhu na území páté pražské městské části. Jsou tvořeny dvěma třípruhovými tunely, které se v rozpletech rozdělují na dvoupruhové tunely v trase Městského okruhu a jednopruhové větve… více

Vynikající betonová konstrukce

ČBS (Česká betonářská společnost ČSSI) udělila v rámci tradičních Betonářských dnů Čestné uznání ve 4. ročníku Soutěže o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2003 až 2004 v kategorii inženýrské stavby. Oceněnou stavbou je opět tunel Mrázovka. Hodnocena byla funkčnost,… více

Mrázovka dopravní stavbou roku

Za velmi unikátní projekt s mimořádným významem pro systém městského okruhu, byl tunel Mrázovka oceněn titulem Dopravní stavba roku 2005. Druhý ročník veřejné celostátní soutěže pořádané společností ABF pod patronací MDS ČR a SFDI byl hlavním doprovodným programem stavebního veletrhu… více

Tunel Mrázovka oceněn v soutěži

Tunel Mrázovka, jedna z nejvýznamnějších staveb projektovaných naší společností, byl oceněn. V 11. ročníku soutěže TAURUS ve využití českých keramických obkladů získal interiér tunelu hlavní cenu v kategorii Realizace.… více

Šíření kouře při požáru v silničním tunelu

Název projektu: Šíření kouře při požáru v silničním tunelu Projekt číslo: OC G3.40 Název akce COST: Průmyslové větrání Řešitel projektu: Ing. Ludvík Šajtar Nositel projektu: SATRA, spol. s r. o. Spoluřešitelé: Ing. Jiří Zápařka, Ing. Jan Pořízek, Ing. Petr Bednář… více

Studie bezpečnosti provozu tunelových úseků Městského okruhu

Popis zakázky Riziková analýza šesti úseků Městského okruhu od Zlíchova po Pelc-Tyrolku o celkové délce 12,3 km. Cílem zpracování studie byl odborný odhad počtu nehod s rozdělením podle úseků a podle druhu události, dále prokázání návaznosti jednotlivých úseků a funkčnosti… více