Tunel Mrázovka

Experimentální ověření působení tunelových ostění

Název projektu: Experimentální ověření působení tunelových ostění (etapa I a II) Zadavatel: Grantová agentura České republiky Projekt číslo: grantový projekt č. 103/05/2231 (etapa I); č. 103/08/1691 (etapa II) Nositel projektu: Česká betonářská společnost ČSSI (etapa I); Odborná společnost pro vědu, výzkum a poradenství ČSSI (etapa II) Řešitel projektu: Prof. Ing. Jan L. Vítek, CSc. (ČVUT, METROSTAV, a. s.) Zástupce řešitele: ... více

Kniha Tunel Mrázovka

1300 metrů dlouhý tunel. 196 stavebních objektů. 44 provozních souborů. Zároveň také 350 stran. 3 části. 10 kapitol. Stovky fotografií a ilustrací. A šedesátičlenný autorský kolektiv. Publikaci Tunel Mrázovka si můžete objednat u vydavatele společnosti SATRA spol. s r.o. Je samozřejmě k dostání také v knihkupecké síti. Tvůrčí technická duše většinou zajásá, když je postavena před náročný ... více

Tunel Mrázovka uspěl v testu ADAC

Každý rok před letními prázdninami sestavuje německý automotoklub ADAC test dopravní bezpečnosti tunelů. V žebříčku 50 tunelů ze 13 zemí se tunel Mrázovka umístil na třetí příčce! Na výbornou byla v pětistupňové škále ohodnocena většina ukazatelů týkajících se bezpečnosti, technologie, únikových cest včetně jejich značení a dalšího zabezpečení. ... více

Tunel Mrázovka

Tunel Mrázovka

Městský okruh v úseku Radlická – Strahovský tunel Tunely Mrázovka jsou součástí Městského okruhu na území páté pražské městské části. Jsou tvořeny dvěma třípruhovými tunely, které se v rozpletech rozdělují na dvoupruhové tunely v trase Městského okruhu a jednopruhové větve na ulici Radlická. Ražba tunelů probíhala v komplikovaných geologických podmínkách, v malé hloubce pod obytnou zástavbou ... více

Vynikající betonová konstrukce

ČBS (Česká betonářská společnost ČSSI) udělila v rámci tradičních Betonářských dnů Čestné uznání ve 4. ročníku Soutěže o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2003 až 2004 v kategorii inženýrské stavby. Oceněnou stavbou je opět tunel Mrázovka. Hodnocena byla funkčnost, originalita návrhu, využití vlastností betonu a vhodnost postupu výstavby, úroveň detailů a kvalitu povrchů betonu, ... více