Výzkum

Rizika v silničních tunelech podle směrnice EU

Projekt ISPROFOND 5006210025 „Rizika v silničních tunelech podle směrnice EU“ je financován z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Po dokončení 1. etapy jsou výsledky práce řešitelského kolektivu vedeného odborníky naší společnosti prezentovány vydáním Zprávy, distribuované nejen zástupcům řešitele, ale i MDS ČR, ŘSD ČR, TSK hl. m. Prahy a Brněnských komunikací. Základní informace o projektu ... více

Rizika v silničních tunelech podle směrnice EU

Název projektu: Rizika silničních tunelů podle směrnice EU Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury Projekt číslo: ISPROFOND 5006210025 Řešitel: SATRA, spol. s r. o. Zástupce řešitele: Ing. Ludvík Šajtar Spoluřešitelé: Kloknerův ústav ČVUT, ELTODO EG, a. s., KYBERTEC, spol. s r. o., Česká silniční společnost – tunelová sekce Datum zpracování: prosinec 2005 Anotace projektu Projekt má zajistit plnění požadavků při tvorbě a zavádění evropské ... více

Šíření kouře při požáru v silničním tunelu

Název projektu: Šíření kouře při požáru v silničním tunelu Projekt číslo: OC G3.40 Název akce COST: Průmyslové větrání Řešitel projektu: Ing. Ludvík Šajtar Nositel projektu: SATRA, spol. s r. o. Spoluřešitelé: Ing. Jiří Zápařka, Ing. Jan Pořízek, Ing. Petr Bednář Období: 1999–2005 Datum publikace projektu: srpen 2004 Anotace projektu Projekt z oblasti počítačového modelování problematiky odvětrání dopravních tunelů při požáru s použitím programu Výpočtové ... více

12