Zelená firma

Společnost SATRA se stala účastníkem unikátního projektu Zelená firma. Ten zahrnuje komplexní zapojení společnosti do systému zpětného odběru veškerých elektrozařízení. Zároveň firma poskytuje svým zaměstnancům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrných boxů a tím výrazně přispívá k ochraně životního… více

Biologické hodnocení PP Královská obora

Podrobný průzkum PP Královská obora a PP Jabloňka Popis zakázky Přírodní památka Královská obora je jedním z osmdesáti devíti maloplošných chráněných území Prahy. Jedná se o území v nivě Vltavy, jižně od Císařského ostrova, od něhož je odděleno průplavem a… více

Elektrárna Prunéřov II – odsíření

Popis zakázky Elektrárna Prunéřov II je nejmladší uhelnou elektrárnou v ČR. Má pět 210 MW bloků. Ty byly postupně uvedeny do provozu v letech 1981 až 1982. V roce 1996 bylo uvedeno do provozu odsíření na principu mokré vápencové vypírky.… více