SATRA Reference Podzemní stavby Tunely Traťový úsek Zábřeh na Moravě – Krasíkov

Traťový úsek Zábřeh na Moravě – Krasíkov

Optimalizace traťového úseku – supervize

Popis zakázky

Součástí optimalizace úseku 2. a 3. železničního koridoru mezi Zábřehem na Moravě a Krasíkovem byla také výstavba tří nových tunelů o celkové délce 966 metrů, rekonstrukce sedmnácti stávajících a výstavba šesti nových mostů. Napřímení tratě bylo nezbytné pro zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h. Zakázka byla financována v rámci programu ISPA. Celkové technické a finanční řízení stavby probíhalo v souladu s předpisy EU a podle smluvních podmínek FIDIC. Společnost SATRA byla supervizorem tunelových úseků. Supervize má za cíl, aby stavební práce byly provedeny v rozsahu projektové dokumentace, ve stanovené lhůtě, v rámci schválených investičních nákladů a v souladu s technickými parametry uvedenými ve smlouvě.

Lokalita

Pardubický kraj; Olomoucký kraj

Prováděné činnosti

  • kontrola kvality stavebních prací a jejich souladu s příslušnými normami a předpisy
  • kontrola zjištěného skutečného rozsahu prací a shody se zjišťovacími protokoly zhotovitele
  • sledování postupu změnových řízení a oprávněnosti uplatňovaných nároků
  • kontrola zjišťovacích protokolů zhotovitele
  • účast na přejímkách dokončených prací, komisionálních šetřeních a kolaudačních řízeních
  • účast na technicko-bezpečnostních zkouškách a kontrolních testech

Rok

2004-2007

Investor

Ministerstvo dopravy a spojů ČR