Tunel Blanka: podklady pro média

U všech materiálů je nutné uvádět jako zdroj společnost SATRA, spol. s r. o.

INFORMACE O PROJEKTU

www.tunelblanka.cz

FOTOGRAFIE

Komplexní zkoušky
http://www.satra.cz/download/media/foto-komplexni-zkousky.zip

Finální stav
http://www.satra.cz/download/media/foto-FINAL.zip

Typy konstrukcí
Hloubené tunely v otevřené stavební jámě
http://www.satra.cz/download/media/foto-hloubene.zip
Hloubené tunely v milánských stěnách
http://www.satra.cz/download/media/foto-milanky.zip
Ražené tunely – ražby
http://www.satra.cz/download/media/foto-rt-prim.zip
Ražené tunely – definitivní ostění
http://www.satra.cz/download/media/foto-rt-def.zip

Staveniště
Troja
http://www.satra.cz/download/media/foto-troja.zip
Ražený tunel Bubeneč
http://www.satra.cz/download/media/foto-rt-bubenec.zip
Letná
http://www.satra.cz/download/media/foto-letna.zip
Hradčanská
http://www.satra.cz/download/media/foto-hradcanska.zip
Prašný most
http://www.satra.cz/download/media/foto-pras.zip
Ražený tunel Brusnice
http://www.satra.cz/download/media/foto-rt-brusnice.zip
Patočkova
http://www.satra.cz/download/media/foto-patockova.zip

GRAFIKA

Základní výkresy (situace a řezy)
http://www.satra.cz/download/media/grafika-vykresy.zip
Mapa pro vyznačení cílů jednotlivých výjezdů
http://www.satra.cz/download/media/grafika-mapa-cile.zip
Mapa variant Hana – Dana – Blanka
http://www.satra.cz/download/media/grafika-mapa-varianty.zip

Mapa sítě nadřazených komunikací v Praze
http://www.satra.cz/download/media/grafika-mapa-praha.zip
Mapa pokračování Městského okruhu a Libeňské spojky
http://www.satra.cz/download/media/grafika-mapa-pokracovani.zip
Informace o projektu: mestskyokruh.info

Vizualizace projektu
http://www.satra.cz/download/media/vizualizace.zip
Vizualizace projektu MOS Malovanka (řídicí centrum dopravy a tunelů)
http://www.satra.cz/download/media/vizualizace-mos.zip
Informace o projektu: http://www.satra.cz/multifunkcni-operacni-stredisko-malovanka/

INFORMACE

Prezentace projektu a stavby
http://www.satra.cz/download/media/prezentace-projekt-stavba.zip
Prezentace – bezpečnostní prvky v tunelu
http://www.satra.cz/download/media/prezentace-bezzpprvky.zip
Leták Bezpečně tunelem
http://www.satra.cz/download/media/letak-bezpecnost.zip
Porovnání cen městských tunelových komplexů
http://www.satra.cz/download/media/porovnani-tunely.zip
Informace a logo firmy SATRA
http://www.satra.cz/download/media/satra-logo-a-text.zip

Pro dotazy k obsahu kontaktujte prosím zástupce naší společnosti:
Jakub Karlíček
e-mail jakub.karlicek@satra.cz
gsm +420 602 617 252

U všech materiálů je nutné uvádět jako zdroj společnost SATRA, spol. s r. o.