Web TunelBlanka.CZ

V souvislosti se zahájením prací na stavbách Tunelového komplexu Blanka (Městský okruh v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka) jsme spustili provoz internetové stránky věnované informačnímu servisu tohoto projektu. Plná verze stránek www.tunelblanka.cz byla spuštěna od začátku května.