SATRA Publikování Články Tunelový komplex Blanka, aktuality z výstavby

Tunelový komplex Blanka, aktuality z výstavby

Výstavba Městského okruhu v úseku Malovanka – Pelc-Tyrolka, známého také pod názvem Tunelový komplex Blanka, začala v roce 2007 na staveništích Troja a Letná. Soubor tří na sebe navazujících staveb s evidenčními čísly 0079 Špejchar – Pelc-Tyrolka, 0080 Prašný most – Špejchar a 9515 Myslbekova – Prašný most – doplňuje ještě samostatná investiční akce, stavba s evidenčním číslem 0065 Strahovský tunel, 2. stavba. Ta zahrnuje dostavbu mimoúrovňové křižovatky Malovanka a úsek hloubených tunelů mezi portálem v křižovatce a technologickým centrem TGC1, které je již součástí stavby 9515.
Autor: Jakub Karlíček
Titul: STAVEBNICTVÍ
ISSN: 1802-2030
EAN: 977180220300508
Číslo: 08/2012
Článek ke stažení zde (PDF, 965 kB)