SATRA Reference Podzemní stavby Ostatní Vodní dílo Lajanuri

Vodní dílo Lajanuri

Popis zakázky

Vodní elektrárna Lajanuri se třemi generátory o výkonu 113 megawattů byla uvedena do provozu v roce 1960. Nachází se východně od Tsangeri v západní Gruzii. Předmětem zakázky bylo vypracování návrhu technického řešení opravy a sanace dvou nejvíce poškozených úseků beztlakého tunelového přivaděče, který přivádí vodu z řeky Tskhenistkali do vodní nádrže Lajanuri. Tunel přivaděče je proveden jako železobetonový kruhový profil a dále jako kruhový z ocelových tybinků s částečným obetonováním stěn. Návrhový průtok tunelem činí 60 m krychlových za vteřinu.

Lokalita

Gruzie

Prováděné činnosti

  • návrh technického řešení
  • supervize geologického průzkumu
  • geodetické zaměření
  • zhotovení dokumentace poškození tunelu
  • jednostupňová projektová dokumentace
  • položkový rozpočet
  • autorský dozor

Rok

2012

Investor

ENERGO-PRO s.r.o.