SATRA Aktuality Vyjádření společnosti SATRA k problematice kabelů v tunelovém komplexu Blanka

Vyjádření společnosti SATRA k problematice kabelů v tunelovém komplexu Blanka

Problém s poškozenými kabely již delší dobu řeší několik soudních znalců jak pro hlavní město Praha, tak pro pojišťovnu. Zatím jsme neměli možnost se s výsledky těchto znaleckých posudků seznámit. Proto nás překvapuje výrok paní primátorky, ve kterém jasně určuje viníka problému a opovržlivě se vyjadřuje o specialistech naší společnosti. Pro informaci uvádíme, že tito specialisté mají za sebou úspěšné projekty řady silničních tunelů a to nejen v Praze (Strahov, Zlíchov, Mrázovka) v Brně (Tunel Dobrovského) a na českých a slovenských dálnicích (Panenská, Klimkovice, Libouchec, Cholupice, Lochkov, Sítina, Horelica, atd.). Domníváme se, že paní primátorka na dotazy novinářů reagovala nepřiměřeně a v odpovědi využila neověřené domněnky některých svých poradců. Naše společnost se k výsledkům znaleckých posudků pochopitelně vyjádří.
Konstrukce ražených i hloubených tunelů jsou navrženy jako vodotěsné. Návrh technického řešení tunelů včetně předmětné kabeláže odpovídá platným technickým i bezpečnostním předpisům.