Vynikající betonová konstrukce

ČBS (Česká betonářská společnost ČSSI) udělila v rámci tradičních Betonářských dnů Čestné uznání ve 4. ročníku Soutěže o vynikající betonovou konstrukci postavenou v letech 2003 až 2004 v kategorii inženýrské stavby. Oceněnou stavbou je opět tunel Mrázovka. Hodnocena byla funkčnost, originalita návrhu, využití vlastností betonu a vhodnost postupu výstavby, úroveň detailů a kvalitu povrchů betonu, užitná hodnota ve vztahu k nákladům a začlenění konstrukce do okolí.