SATRA Aktuality Zelená firma

Zelená firma

Společnost SATRA se stala účastníkem unikátního projektu Zelená firma. Ten zahrnuje komplexní zapojení společnosti do systému zpětného odběru veškerých elektrozařízení. Zároveň firma poskytuje svým zaměstnancům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrných boxů a tím výrazně přispívá k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka.
Certifikát o zapojení do programu je k nahlédnutí zde.