Stavba roku 2016 stavba-roku-2016

Stavba roku 2016

Dne 13. 10. 2016 byl projektu a stavbě Tunelového komplexu Blanka udělen titul Stavba roku 2016, v soutěži pořádané Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO), Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS). Kromě ceny Stavba roku … více

Rok zkušebního provozu TKB Tunelový komplex Blanka - provoz

Rok zkušebního provozu TKB

Celospolečenské přínosy POUZE SROVNÁNÍ TRASY PRAHA 8 – PRAHA 5 PŘED A PO UVEDENÍ STAVBY DO ZKUŠEBNÍHO PROVOZU 30,1 mil. vozidel v tunelu místo na povrchových komunikacích. Nejméně 290 let za rok ušetřili celkem řidiči po roce provozu. Až 44 hodin ušetřil za rok každý, kdo tunel používá 2x denně. Až o 15% méně imisí NO2 v ulici V Holešovičkách. Úspora až 7 … více

Ocenění ČDS&T 2015 pro tunel Blanka Severní tunelová trouba

Ocenění ČDS&T 2015 pro tunel Blanka

V červnu 2016 byl projektu a stavbě Tunelového komplexu Blanka udělen titul Česká dopravní stavba, dopravní technologie a výrazná inovace v dopravě v soutěži ČDS&T 2015 v kategorii Mosty a tunely. … více