Projektové, konzultační
a inženýrské služby

Naše vize

Cílem naší práce je maximální spokojenost klienta.
Po celou dobu realizace díla zaměřujeme k tomuto cíli svoji iniciativu a úsilí.

Kvalitní práce vyžaduje dokonalé technické vybavení, teoreticky a prakticky zdatné a schopné experty se zájmem o specializaci a tomu odpovídající pracovní prostředí. Základem našeho úspěchu je vždy proaktivní přístup s důrazem na vysokou úroveň kvality. Zakázka je pro nás víc, než jen obchodní případ – svou práci chápeme jako závazek k úspěšnému dokončení investiční akce.

image-mo2019

Náměstci primátora Adam Scheinherr a Petr Hlaváček představili novou podobu Městského okruhu. Vede ve stávající trase, klíčové části ale namísto estakád projektanti zahloubili, odvedli od řeky a zástavby a přidali nové trasy pro pěší, cyklostezky a parky. Podle náměstků se tím Městský okruh stává skutečně městským, nepřetíná necitlivě jednotlivá území, a naopak umožňuje jejich propojení a další rozvoj. Návrh navíc umožňuje vznik nových tramvajových tratí, zvyšuje bezpečnost v tunelech a ve špičkách umožňuje regulovat dopravu. Tým projektantů na návrhu pracoval s architekty, urbanisty a krajináři. (Pokračování textu…)

Podzemní garáže Prašný most

Prostor stavební jámy hloubené části Brusnického tunelu pod novým parkem mezi bastiony barokního opevnění na Prašném mostě posloužil k výstavbě třípodlažních podzemních garáží. Objekt nabízí celkem 340 parkovacích míst, rozdělených do jednotlivých podlaží na místa pro krátkodobé parkování pro veřejnost a pro nájemce. Součástí garáží jsou související technologie včetně vzduchotechniky, odbavovacího zařízení a řídicího systému.

Lokalita

Praha 6

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro územní řízení stavby
  • dokumentace pro stavební řízení
  • koordinace se souborem staveb Městského okruhu
  • realizační dokumentace stavební části a technologie
  • koordinační činnost
  • autorský dozor

Rok

1997-probíhá

Investor

Hlavní město Praha
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most
Podzemní garáže Prašný most  Podzemní garáže Prašný most

I/38 Pňov-Předhradí (říjen 2018)

Předmětem zakázky je oprava vozovky silnice I/38 v rozsahu obce Pňov – Předhradí. Celková délka řešeného úseku komunikace činí 1437 m. Vlastní stavba zahrnuje opravu povrchu dvoupruhové vozovky s rozšířením pro zálivy autobusových zastávek. Dále je řešeno čištění nezpevněných krajnic vozovky, oprava výmolů na rozšířené zpevněné krajnici, čištění stávajících vyústěních obrubníkových vpustí do příkopů, příkopů a propustků, vodorovné dopravní značení a obnova a doplnění bezpečnostního zařízení.

Lokalita

Středočeský kraj

Prováděné činnosti

  • dokumentace pro stavební řízení
  • inženýrská činnost, získání stavebního povolení
  • zadávací dokumentace stavby
  • autorský dozor

Rok

2016-2018

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/38 Pňov-Předhradí (říjen 2018)   I/38 Pňov-Předhradí (říjen 2018)
I/38 Pňov-Předhradí (říjen 2018)   I/38 Pňov-Předhradí (říjen 2018)

Najdete nás