Projektové, konzultační
a inženýrské služby

Naše vize

Cílem naší práce je maximální spokojenost klienta.
Po celou dobu realizace díla zaměřujeme k tomuto cíli svoji iniciativu a úsilí.

Kvalitní práce vyžaduje dokonalé technické vybavení, teoreticky a prakticky zdatné a schopné experty se zájmem o specializaci a tomu odpovídající pracovní prostředí. Základem našeho úspěchu je vždy proaktivní přístup s důrazem na vysokou úroveň kvality. Zakázka je pro nás víc, než jen obchodní případ – svou práci chápeme jako závazek k úspěšnému dokončení investiční akce.

image-mo2019

Náměstci primátora Adam Scheinherr a Petr Hlaváček představili novou podobu Městského okruhu. Vede ve stávající trase, klíčové části ale namísto estakád projektanti zahloubili, odvedli od řeky a zástavby a přidali nové trasy pro pěší, cyklostezky a parky. Podle náměstků se tím Městský okruh stává skutečně městským, nepřetíná necitlivě jednotlivá území, a naopak umožňuje jejich propojení a další rozvoj. Návrh navíc umožňuje vznik nových tramvajových tratí, zvyšuje bezpečnost v tunelech a ve špičkách umožňuje regulovat dopravu. Tým projektantů na návrhu pracoval s architekty, urbanisty a krajináři. (Pokračování textu…)

Stavba SOKP 511 (vizualizace ŘSD ČR)

Předmětem zakázky je zajištění koordinace akcí pro urychlenou přípravu a výstavbu úseku dálnice D0 (stavby č. 511 Pražského okruhu) a navazující přeložky silnice I/12. Mnoho dotčených subjektů představuje značné potenciální komplikace celého procesu přípravy klíčové infrastrukturní investice v jihovýchodní části Prahy. (Pokračování textu…)

sporilov_f2x3-03_st

Realizace tunelu, tedy zakrytí Spořilovské spojky v ulici Spořilovská, znamená nejefektivnější způsob eliminace negativních dopadů od dopravy na této komunikaci. Kromě omezení hluku zajišťuje i možnost urbanistického propojení obou dnes oddělených částí Spořilova. Tento přístup je zcela v souladu s moderními principy tvorby a rekonstrukce města. Je respektována stávající niveleta i osa komunikace, nemění se ani nápojné body křižovatek. Tunelová část měří cca 721 m, na oba portály navazují protihlukové stěny v délce cca 200 m. (Pokračování textu…)

Najdete nás