Homepage

VÁŠ PARTNER V PROJEKTOVÁNÍ,
INŽENÝRSKÝCH SLUŽBÁCH A PROVOZU

VÁŠ PARTNER V PROJEKTOVÁNÍ, INŽENÝRSKÝCH SLUŽBÁCH A PROVOZU

Jsme SATRA, spolehliví partneři pro realizaci, konzultaci a inženýrství. Už přes 30 let je našim cílem poskytovat komplexní řešení, která zajišťují úspěch stavebních projektů a spoluvytvářejí svět, ve kterém žijeme.

SATRA VIZE

Jsme SATRA, spolehliví partneři pro realizaci, konzultaci a inženýrství. Už přes 30 let je našim cílem poskytovat komplexní řešení, která zajišťují úspěch stavebních projektů a spoluvytvářejí svět, ve kterém žijeme.

Zakázka je pro nás víc než jen obchodní případ. Naše vize je překračovat očekávání díky dokonalému technickému vybavení a předním expertům v oboru. S pokorou k vašim investicím, nejmodernějším inovacím a prostředí, chápeme svoji práci jako závazek pro budoucí generace.

NOVINKY

Naše společnost je od dubna certifikována podle nejnovějšího vydání normy ISO 27001:2002 Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí. Bezpečnost informací bereme ve společnosti SATRA velmi vážně. Součásná doba přináší nová rizika, často v takové intenzitě změn, že je velice