Inovace

Směrnice 2004/54/EC ze dne 29. dubna 2004 stanoví minimální bezpečnostní požadavky na tunely transevropské silniční sítě. Na základě mandátní…

Název projektu: Experimentální ověření působení tunelových ostění (etapa I a II) Zadavatel: Grantová agentura České republiky Projekt…

Mezi hlavní cíle projektu zaměřeného na pražský region patří metodika hodnocení spolehlivosti stávajících staveb (např. panelové a…

Název projektu: Rizika silničních tunelů podle směrnice EU Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury Projekt číslo: ISPROFOND 5006210025…

Název projektu: Šíření kouře při požáru v silničním tunelu Projekt číslo: OC G3.40 Název akce COST: Průmyslové…

Popis zakázky Riziková analýza šesti úseků Městského okruhu od Zlíchova po Pelc-Tyrolku o celkové délce 12,3 km.…