Činnost ve výboru Bezpečnost silničních tunelů

Směrnice 2004/54/EC ze dne 29. dubna 2004 stanoví minimální bezpečnostní požadavky na tunely transevropské silniční sítě. Na základě mandátní smlouvy s Ministerstvem dopravy ČR je jednatel a generální ředitel společnosti SATRA, Ing. Ludvík Šajtar, zástupcem České republiky ve výboru Bezpečnost silničních tunelů v rámci Výboru pro energii a dopravu Evropské komise.
Toto zahrnuje mimo jiné:

  • Zastupování České republiky na jednáních výboru Bezpečnost silničních tunelů v Bruselu.
  • Přípravu zpráv o stavu implementace Směrnice 2004/54/EC do českého právního řádu a o způsobu realizace požadavků vyplývajících z jednotlivých paragrafů u připravovaných, realizovaných nebo již provozovaných silničních tunelů na TERN v České republice.
  • Vypracování zpráv, požadovaných výborem EC, o situaci v České republice.
  • Účast a předávání informací o průběhu jednání výboru pracovníkům MD ČR.
  • Zpracování zpráv o zkušenostech se zaváděním Směrnice a o metodách posuzování rizik v silničních tunelech v jednotlivých členských státech.
  • Posuzování zájmů České republiky ve výboru v souladu se schválenou dopravní koncepcí v České republice.
  • Zajišťování překladů všech dokumentů z českého do anglického jazyka a naopak, předávaných pověřeným pracovníkům MD ČR.